Newyddion Top

Mae Meddygfa Teifi’n newid y system apwyntiadau. Gellir trefnu apwyntiadau drwy ffonio’r feddygfa ar y diwrnod y mae angen yr apwyntiad. Yna bydd y meddyg yn eich ffonio’n ôl i drafod eich problem. Mae apwyntiadau brys ar gael ar y diwrnod; ffoniwch cyn gynted â phosibl.

News Posted in News

Manylion Cyswllt

Rhif Ffôn: 01559 362221
Ffacs: 01559 364059