Gwasanaethau Gofal Iechyd

Mynediad ar-lein!

Mae Meddygfa Teifi yn cymeryd rhan mewn prosiect peilot sy’n rhoi mynediad ar-lein i gleifion ar gyfer y canlynol:

Trefnu apwyntiadau ar-lein – yn gyflym ac yn hawdd i’w ddefnyddio. Gall fod yn ddefnyddiol iawn pan fydd y Feddygfa ar gau neu llinellau ffon yn brysur. Sgriniau hawdd i’w dilyn er mwyn tefnu neu ganslo apwyntiadau.

Archebu eich ail-bresgripsiynau ar-lein – Gallwych archebu eich ail-bresgripsiynau o’ch cartref. Wdi archebu, casglwch eich presgripsiynau yn eich ffordd arferol.

Diweddaru eich manylion personnol – Gallwch ddiweddaru eich cyfeiriad a manylion cyswllt gan gynnwys rhifau cartref, ffonau symudol a chyfeiriad e-bost. Bydd unrhyw newidiadau a wnaed drwy’r gwasanaeth hwn yn amodol ar gymeradwyaeth y Feddygfa.

Anfon negeseuon – Mae’r wasanaeth diogel hwn yn eich galluogi i anfon ymholiadau i’r Feddygfa. Mae’r negeseuon yn cael eu trin gan staff y Feddyfa yn ystod oriau agor arferol. Os oes gennych ymholiad brys, ffoniwch y Feddygfa os gwelwch yn dda.

I gofrestru ar gyfer mynediad ar-lein, gofynnwch yn y dderbynfa.

Doleni Gwybodaeth i Ofalwyr

Credigon City Council – Carers Newsletter 
Credigon City Council – Carers 
Hywel DDA – Carers Information 
Public Health Wales
Caredigion Parents & Carers Forum
Age Cymru Ceredigion 
Alzheimer’s Society 
Autism Cymru
Care & Repair Cymru
Citizens Advice Bureau
Carers Trust 
Halfal – Mental Illness
British Heart Foundation
 Macmillian Cancer – Care & Support
 Mencap 
 Parkinsons
 British Red Cross
 Stroke Association
 West Wales – Action For Mental Health 
 Community Transport 
 Care Wales
 Carers Trust

 

CLINIGAU

Clinig Cyn-geni
Dydd Mawrth 1.30pm – 2.30pmMeddyg a’r bydwragedd sy’n rhedeg y clinig. Rhoddir apwyntiadau, ond mae croeso i chi ddod i’r clinig ar unrhyw adeg am gyngor.

Clinig Merched Iach
Mae’r clinig hwn, sy’n cael ei redeg gan Dr. Katharine Gordon a chwaer Margaret Harries, ar gael i bob merch ar gyfer archwiliadau iechyd cyffredinol a phrofion ceg y groth. Apwyntiadau yn unig.

Clinig Cynllunio Teulu a Therapi Amnewid Hormonau
Pob dydd Mawrth 5.00yh – 6.00yh. Margaret Harries sy’n rhedeg y clinig. Mae ystod lawn o wasanaethau a gwasanaethau dilynol ar gael. Nid oes angen apwyntiad.

Clinig Asthma
Y Brif Nyrs Neris Davies sy’n rhedeg y clinig. Gwahoddir cleifion i’w fynychu, ond gallwch ffonio’r feddygfa hefyd i wneud apwyntiad os oes angen.

Clinig Diabetes
Dr. Howells a’r brif nyrs diabetes sy’n rhedeg y clinig. Gweler nyrs y practis i drefnu apwyntiad. Rydym yn gweld pobl ddiabetig am adolygiad rheolaidd.

Clinig Babanod Iach
Dydd Iau 1.30pm – 3.00pm. Dr. Chant a’r Ymwelwyr Iechyd sy’n rhedeg y clinig. Nid oes angen apwyntiad ac mae croeso i blant o dan bump ddod am sgrinio datblygiad, imiwneiddio a chyngor cyffredin. Peidiwch â dod â phlant i’r clinig os ydynt yn sâl.

Clinig Gorbwysedd
Nyrsys y practis sy’n rhedeg y clinig. Gwahoddir cleifion i fynychu’r clinig.

Clinig Rhiwmatoleg
Dr. Jones sy’n rhedeg y clinig. Gwahoddir cleifion I fynychu’r clinig.

Manylion Cyswllt

Rhif Ffôn: 01559 362221
Ffacs: 01559 364059