Staff Y Feddygfa

Y PARTNERIAID

DR. BETH HOWELLS MB BCh
Mae Dr. Howells yn dod o Sir Benfro’n wreiddiol ac mae’n siarad Cymraeg. Mae ganddi brofiad ôl-raddedig mewn Meddygaeth Gyffredinol, Achosion Brys a Damweiniau, Obstetreg a Gynaecoleg a Paediatreg. Fe raddiodd hi o Ysgol Feddygol Caerdydd yn 2001 ac fe ymunodd hi â’r practis yn 2005.

DR.DARREN CHANT MB BCh Mae
Dr.Chant yn dod o Gaerdydd yn wreiddiol. Mae ganddo brofiad ôl-raddedig mewn Llawdriniaeth, Orthopedeg, Paediatreg, Y Glust,Trwyn a’r Gwddf ac Achosion Brys a Damweiniau. Fe raddiodd o Ysgol Feddygol Caerdydd yn 1995.

DR ASIF TAPLUR MBBS
Fe raddiodd Dr Taplur o Goleg Dow yn 2004. Mae ganddo brofiad ôl-raddedig mewn Meddygaeth Brys, Geriatreg, Seiciatreg, Obstetreg a Gynaecoleg. Ymunodd â’r practis yn 2014.

DR SIAN JONES MBBCh, MRCS
Fe raddiodd Dr Sian Jones o Ysgol Feddygol Caerdydd yn 2008 ac fe ymunodd a’r practis yn 2017. Yn ystod ei hyfforddiant llawfeddygol, cafodd brofiad ôl-raddedig mewn Meddygaeth Gyffredinol ac Orthopedeg. Yn ystod ei hyfforddiant fel Meddyg teulu, cafodd brofiad mewn Meddygaeth Gyffredinol, Paediatreg, Obstetreg a Gynaecoleg.Mae’n siarad Cymraeg.

TÎM Y PRACTIS

 

Tîm Nyrsio’r Practis

Arweinir ein tîm nyrsio gan y Brif Nyrs Neris Davies.Mae tair nyrs practis ar gael ar gyfer gorchuddio clwyfau, imiwneiddio, tynnu pwythau, etc. Maent yn gweithio yn ôl apwyntiadau yn unig. Rydym hefyd yn cyflogi tair cynorthwydd gofal iechyd i ymgymryd â gwaedu, profi pwysedd gwaed, etc. ac i gynorthwyo gyda’r clinigau.

Derbynyddion/Staff Gweinyddol

Mae rhain ar gael i’ch helpu. Gofynnir yn garedig i chi roi’r wybodaeth angenrheidiol i’r Staff.

Mae’n ofyniad cyfreithiol bod cyfrinachedd cofnodion cleifion yn cael ei gynnal gan yr holl staff.

STAFF CYSYLLTIEDIG

Mae Nyrsys Ardal yn darparu gofal nyrsio i gleifion yn eu cartrefi. (01559 362996)

Mae Ymwelwyr Iechyd yn gweithio ym maes iechyd plant ac addysg iechyd. (01559 362120)

Mae Nyrs Seiciatrig Cymunedol yn darparu cymorth ar gyfer problemau iechyd meddwl. (01239 710454)

MYFYRWYR MEDDYGOL

Mae’n bosibl y byddwch chi’n cael eich gofyn i weld Myfyriwr/Myfyrwraig Meddygol. Mae’r myfyrwyr hyn yn cael eu goruchwylio gan un o’r meddygon a byddwch yn cael eich gweld gan y meddyg hwnnw/honno hefyd fel rhan o’r ymgynghoriad.

Manylion Cyswllt

Rhif Ffôn: 01559 362221
Ffacs: 01559 364059